Služby a historie

Služby a historie

Naše firma vznikla dne 1. ledna 1993 výpovědí zaměstnanců firmy ŠKODA ENGINEERING s.r.o. a přechodem do nové firmy TERMOPROJEKT – Ing. Šlajs. Od počátku zaměstnávala pět zkušených projektantů vytápění. U bývalého zaměstnavatele si naši pracovníci vytvořili vysoký morální kredit díky svým kvalifikačním předpokladům a řešili celou řadu zakázek především v podniku ŠKODA a.s a jeho pobočných závodech. Jednalo se mj. o projektování jaderného programu, rekonstrukci centrálního zdroje ELÚ 1 a ELÚ 3 o výkonu 145 MW a celé řady dalších, převážně průmyslových staveb. Od vzniku si naše firma postupně vytvořila firma širokou klientelu. Od r. 1994 se v naší firmě k projektování využívalo grafického systému CAP/CAE a zejména CAD systémů (digitální zpracování rastrových předloh, velkoformátový tisk, DTP barevný a laserový tisk atd.) . Výsledky naší práce předáváme zákazníkům dle jejich požadavků buď v klasické (papírové) podobě nebo v plně digitalizované formě. Vzhledem k dlouhodobému používání výpočetní techniky ve smyslu počítačové podpory projektování, ve spojení s vysokou profesionalitou, dlouhodobými profesními znalostmi a zkušenostmi jsme schopni plnit velmi vysoké nároky významných firem jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Důkazem jsou investoři – firmy ŠKODA Plzeň, SIEMENS (SRN), BROWN & ROTH ( USA), PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a.s., ABB (Švýcarsko – Švédsko) , VALEO (Francie) , SCHADE (SRN), RADICI GROUP (Itálie), RODENSTOCK ( SRN), ŠKODA Mladá Boleslav, Von ROLL (SRN) a další >>.
V r. 1997 se naše firma dále rozšířila a v oboru tepelné techniky zaměstnávala již sedm, později pět velmi zkušených projektantů – specialistů s délkou odborné praxe 15 až 28 let. Další zkušené odborníky firma zaměstnává příležitostně. Tři z těchto pracovníků jsou držitelé osvědčení o autorizaci v oboru techniky prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika. Jeden z těchto odborníků vlastní oprávnění revizního technika tlakových nádob stabilních a jeden vykonával dále činnost energetického auditora. Pracovníci jsou znalí v oboru tepelná technika, mají rozsáhlé zkušenosti z realizace staveb kde provádějí výkon inženýrské činnosti, příp. technický dozor investora, autorský dozor jako autorů projektové dokumentace, koordinační a kompletační činnosti. Pro realizaci staveb si na základě přísných a náročných kritérií vybíráme dodavatele, které pak při výstavbě řídíme a koordinujeme.

Nahoru